Privacyverklaring

Privacyverklaring

Students2drive, gevestigd aan Savannahweg 17 3542AW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.students2drive.nl/
Savannahweg 17, 3542AW Utrecht
070-7101407

Persoonsgegevens die wij verwerken

Students2drive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (geanonimiseerd)
– Locatiegegevens (geanonimiseerd)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
– Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, CV of woonplaats.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@students2drive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Students2drive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrieven.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een reactie te geven op een contactaanvraag of sollicitatie;
– Een account aan te maken in onze portal
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Websitegedrag te kunnen analyseren om de website te optimaliseren.
– Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Students2drive neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen uw gegevens omdat u deze aan ons doorgeeft via de internetsite of via email en wijzigingen die worden doorgevoerd in de portal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Students2drive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt inzake het solliciteren op één van onze vacatures worden 2 jaar bewaard.
Ip adressen (chat en analytics) voor het analyseren van het gebruik van de website worden 2 jaar bewaard.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in databases en hanteren daarbij altijd strenge beveiligingsmaatregelen. De servers waar deze gegevens worden opgeslagen staan grotendeels in Nederland. Wij hebben geen servers op ons kantoor staan dus bij een fysieke inbraak kunnen geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of chauffeurs worden bemachtigd.

Google Analytics

Wij hebben het amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd waarmee een overeenkomst met Google is gesloten over de gegevensverwerking. De gegevens die wij in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Google anonimiseert uit zichzelf al de laatste 3 cijfers van uw IP-adres. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Waardoor Google uw gegevens niet kan gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Students2drive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
Onze CMS en plugins worden regelmatig geüpdatet om de beveiliging van het systeem te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Students2drive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Students2drive gebruikt technische, functionele cookies en voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Students2drive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@students2drive.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Students2drive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Students2drive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@students2drive.nl

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

Students2drive

info@students2drive.nl
070-7101407
Savannahweg 17
3542AW Utrecht

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig het Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

 

Bent u op zoek naar een studentchauffeur in uw eigen auto of een BOB-chauffeur na een feest of diner? Students2Drive is u graag van dienst.

 

Contact informatie

Students2drive

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

T: 070-7101407

E: info@students2drive.nl

Privacyverklaring